Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Ann Mirage Brown - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Năm

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Nâu Jenny Độ Cận: Từ 0.00 đến 10.00 Độ Ẩm: 38% Đường Kính: 14.0 mm Độ Giãn Tròng: 13.3 mm Chất Liệu: H.E.M.A Số Lượng: 1 Lọ / 1 Chiếc Giá Bán Lẻ: 620.000 VND / 1 đôi Xem thêm chi tiết sản phẩm tại: http://bit.ly/2uL
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Ann Mirage Black - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Năm

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Nâu Jenny Độ Cận: Từ 0.00 đến 10.00 Độ Ẩm: 38% Đường Kính: 14.0 mm Độ Giãn Tròng: 13.3 mm Chất Liệu: H.E.M.A Số Lượng: 1 Lọ / 1 Chiếc Giá Bán Lẻ: 620.000 VND / 1 đôi Xem thêm chi tiết sản phẩm tại: http://bit.ly/37p
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Ann Leopard Gray - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Năm

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Xám Đậm Độ Cận: Từ 0.00 đến 10.00 Độ Ẩm: 38% Đường Kính: 14.2 mm Độ Giãn Tròng: 13.6 mm Chất Liệu: H.E.M.A Số Lượng: 1 Lọ / 1 Chiếc Giá Bán Lẻ: 210.000 VND / 1 đôi Xem thêm chi tiết sản phẩm tại: http://bit.ly/2SAZb
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Ann Leopard Brown - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Năm

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Nâu Đậm Độ Cận: Từ 0.00 đến 10.00 Độ Ẩm: 38% Đường Kính: 14.2 mm Độ Giãn Tròng: 13.6 mm Chất Liệu: H.E.M.A Số Lượng: 1 Lọ / 1 Chiếc Giá Bán Lẻ: 210.000 VND / 1 đôi Xem thêm chi tiết sản phẩm tại: http://bit.ly/38xDW
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Twister - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Năm

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Đen Độ Cận: Từ 0.00 đến 10.00 Độ Ẩm: 38% Đường Kính: 14.0 mm Độ Giãn Tròng: 13.3 mm Chất Liệu: H.E.M.A Số Lượng: 1 Lọ / 1 Chiếc Giá Bán Lẻ: 210.000 VND / 1 đôi Xem thêm chi tiết sản phẩm tại: http://bit.ly/2HoqreY
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Skinny - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Năm

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Vàng Hổ Phách Độ Cận: Từ 0.00 đến 8.00 Độ Ẩm: 38% Đường Kính: 14.2 mm Độ Giãn Tròng: 13.4 mm Chất Liệu: H.E.M.A Số Lượng: 1 Lọ / 1 Chiếc Giá Bán Lẻ: 210.000 VND / 1 đôi Xem thêm chi tiết sản phẩm tại: http://bit.ly/
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Silk Choco - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Năm

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Nâu Chocolate Độ Cận: Từ 0.00 đến 10.00 Độ Ẩm: 55% Đường Kính: 14.2 mm Độ Giãn Tròng: 13.2 mm Chất Liệu: Silicone Hydrogel Số Lượng: 1 Lọ / 1 Chiếc Giá Bán Lẻ: 1.240.000 VND / 1 đôi Xem thêm chi tiết sản phẩm tại: h
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Silk Brown - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Năm

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Silk Brown là dòng sản phẩm của thương hiệu Ann 365 Lens dùng cho 1 năm. Màu Sắc: Nâu Độ Cận: Từ 0.00 đến 10.00 Độ Ẩm: 55% Đường Kính: 14.2 mm Độ Giãn Tròng: 13.2 mm Chất Liệu: Silicone Hydrogel Số Lượng: 1 Lọ / 1 Chiếc Giá B
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Jenny Brown - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Năm

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Nâu Jenny Độ Cận: Từ 0.00 đến 10.00 Độ Ẩm: 38% Đường Kính: 14.0 mm Độ Giãn Tròng: 13.3 mm Chất Liệu: H.E.M.A Số Lượng: 1 Lọ / 1 Chiếc Giá Bán Lẻ: 620.000 VND / 1 đôi Xem thêm chi tiết sản phẩm tại: http://bit.ly/2SA
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Ann Heba - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Năm

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Vàng Báo Đốm Độ Cận: Từ 0.00 đến 10.00 Độ Ẩm: 38% Đường Kính: 14.5 mm Độ Giãn Tròng: 14.0 mm Chất Liệu: H.E.M.A Số Lượng: 1 Lọ / 1 Chiếc Giá Bán Lẻ: 620.000 VND / 1 đôi Xem thêm chi tiết sản phẩm tại: http://bit.ly/
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Ann Easel - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Năm

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Hoa Vàng Viền Đen Độ Cận: Từ 0.00 đến 10.00 Độ Ẩm: 38% Đường Kính: 14.5 mm Độ Giãn Tròng: 14.0 mm Chất Liệu: H.E.M.A Số Lượng: 1 Lọ / 1 Chiếc Giá Bán Lẻ: 420.000 VND / 1 đôi Xem thêm chi tiết sản phẩm tại: http://bi
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Ann Danny - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Năm

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Nâu Độ Cận: Từ 0.00 đến 10.00 Độ Ẩm: 38% Đường Kính: 14.2 mm Độ Giãn Tròng: 13.5 mm Chất Liệu: H.E.M.A Số Lượng: 1 Lọ / 1 Chiếc Giá Bán Lẻ: 620.000 VND / 1 đôi Xem thêm chi tiết sản phẩm tại: http://bit.ly/2OKnv0j
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Ann Chocolate - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Năm

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Nâu Chocolate Độ Cận: Từ 0.00 đến 10.00 Độ Ẩm: 55% Đường Kính: 14.0 mm Độ Giãn Tròng: 13.5 mm Chất Liệu: H.E.M.A Số Lượng: 1 Lọ / 1 Chiếc Giá Bán Lẻ: 620.000 VND / 1 đôi Xem thêm chi tiết sản phẩm tại: http://bit.ly
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Ann Caramel - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Năm

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Nâu Đậm Độ Cận: Từ 0.00 đến 10.00 Độ Ẩm: 38% Đường Kính: 14.2 mm Độ Giãn Tròng: 13.4 mm Chất Liệu: H.E.M.A Số Lượng: 1 Lọ / 1 Chiếc Giá Bán Lẻ: 210.000 VND / 1 đôi Xem thêm chi tiết sản phẩm tại: http://bit.ly/3byQg
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Cacao - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Năm

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Nâu Cacao Độ Cận: Từ 0.00 đến 10.00 Độ Ẩm: 38% Đường Kính: 14.2 mm Độ Giãn Tròng: 13.5 mm Chất Liệu: H.E.M.A Số Lượng: 1 Lọ / 1 Chiếc Giá Bán Lẻ: 620.000 VND / 1 đôi Xem thêm chi tiết sản phẩm tại: http://bit.ly/2Sw
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Ann Gray - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 2 Tuần

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Xám Nâu Độ Cận: Từ 0.00 đến 10.00 Độ Ẩm: 55% Đường Kính: 14.2 mm Độ Giãn Tròng: 13.2 mm Chất Liệu: Silicone Hydrogel Số Lượng: 1 hộp / 3 đôi Giá bán lẻ: 190.000 VND / 1 đôi Xem thêm chi tiết sản phẩm tại: http://bit
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Ann Choco - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 2 Tuần

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Nâu Chocolate Độ Cận: Từ 0.00 đến 10.00 Độ Ẩm: 55% Đường Kính: 14.2 mm Độ Giãn Tròng: 13.2 mm Chất Liệu: Silicone Hydrogel Số Lượng: 1 hộp / 3 đôi Giá bán lẻ: 190.000 VND / 1 đôi Xem thêm chi tiết sản phẩm tại: http
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Ann Brown - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 2 Tuần

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Nâu Vân Hoa Độ Cận: Từ 0.00 đến 6.00 Độ Ẩm: 38% Đường Kính: 14.2 mm Độ Giãn Tròng: 13.6 mm Chất Liệu: HEMA Số Lượng: 1 hộp / 3 đôi Giá bán lẻ: 190.000 VND / 1 đôi Xem thêm chi tiết sản phẩm tại: http://bit.ly/37obIe
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Ann Duo - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Tháng

Về Ann Duo - [앤365렌즈] 앤듀오 3컬러렌즈 THÔNG TIN SẢN PHẨM: Màu Sắc: Xanh Lá Độ Cận: Từ 0.00 đến 10.00 Độ Ẩm: 55% Đường Kính: 14.2 mm Độ Giãn Tròng: 13.4 mm Chất Liệu: Silicone Hydrogel Số Lượng: 1 hộp / 1 đôi Giá Bán Lẻ: 380.000 VND / 1 đôi
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Honey U Brown - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Tháng

Về Honey U Brown - [앤365렌즈] 허니유브라운 컬러렌즈 THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Vàng Mật Ong Độ Cận: Từ 0.00 đến 6.00 Độ Ẩm: 38% Đường Kính: 14.2 mm Độ Giãn Tròng: 12.9 mm Chất Liệu: H.E.M.A Số Lượng: 1 hộp / 1 đôi Giá Bán Lẻ: 250.000 VND / 1 đôi
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Honey U Choco - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Tháng

Về Honey U Choco - [앤365렌즈] 허니유초코 컬러렌즈 THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Nâu Mật Ong Độ Cận: Từ 0.00 đến 6.00 Độ Ẩm: 38% Đường Kính: 14.2 mm Độ Giãn Tròng: 12.9 mm Chất Liệu: H.E.M.A Số Lượng: 1 hộp / 1 đôi Giá Bán Lẻ: 250.000 VND / 1 đôi
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Ann Latte - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Tháng

Về Ann Latte - [앤365렌즈] 앤라떼 2컬러렌즈 THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Nâu Latte Độ Cận: Từ 0.00 đến 10.00 Độ Ẩm: 55% Đường Kính: 14.2 mm Độ Giãn Tròng: 13.2 mm Chất Liệu: Silicone Hydrogel Số Lượng: 1 hộp / 1 đôi Giá Bán Lẻ: 380.000 VND / 1 đôi
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Mix Ann Hawaiian Brown - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Tháng

Bất cứ bộ sưu tập nào của Ann365 cũng sẽ có những màu cá tính và màu tự nhiên. Với bộ sưu tập Mix Ann Hawaiian này có 3 màu chính đó là Brown, Gray, Sky. 3 cá tính khách nhau, 3 điểm nhấn đã tạo nên một bộ sưu tập Mix Ann Hawaiian đặc biệt chưa từng có củ
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Mix Ann Hawaiian Gray - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Tháng

Vẫn là màu gray giống như các bộ sưu tập của Ann365. Nhưng trong bộ sưu tập Mix Ann Hawaiian được lấy cảm hứng từ vùng biển Hawaii ở nước Mỹ. Màu Gray tưởng chừng sẽ giống với các bộ sưu tập khác, nhưng với màu Gray trong bộ sưu tập Mix Ann Hawaiian này l
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Club Silver Pearl - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Tháng

Trải lòng về Club Silver Pearl - [앤365렌즈] 클럽실버펄 글리터렌즈 THÔNG TIN SẢN PHẨM: Màu Sắc: Bạc Ngọc Trai Độ Cận: Từ 0.00 đến 6.00 Độ Ẩm: 55% Đường Kính: 14.2 mm Độ Giãn Tròng: 13.1 mm Chất Liệu: Silicone Hydrogel Số Lượng: 1 hộp / 1 đôi Giá Bán Lẻ: 250.000 VND
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Club Gold Pearl - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Tháng

Trải lòng về Club gold pearl - [앤365렌즈] 클럽골드펄 글리터렌즈 THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Vàng Ngọc Trai Độ Cận: Từ 0.00 đến 6.00 Độ Ẩm: 55% Đường Kính: 14.2 mm Độ Giãn Tròng: 13.1 mm Chất Liệu: Silicone Hydrogel Số Lượng: 1 hộp / 1 đôi Giá Bán Lẻ: 250.
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Ann Cafe - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Tháng

Trải lòng về Ann Cafe - [앤365렌즈] 앤카페 2컬러렌즈 THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Nâu Cafe Độ Cận: Từ 0.00 đến 6.00 Độ Ẩm: 55% Đường Kính: 14.2 mm Độ Giãn Tròng: 13.2 mm Chất Liệu: Silicone Hydrogel Số Lượng: 1 hộp / 1 đôi Giá Bán Lẻ: 380.000 VND / 1 đôi
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Add Pink - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Tháng

Trải lòng về Add Pink - [앤365렌즈] 애드핑크 컬러렌즈 THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM: Màu Sắc: Hồng Độ Cận: Từ 0.00 đến 6.00 Độ Ẩm: 38% Đường Kính: 14.2 mm Độ Giãn Tròng: 13.6 mm Chất Liệu: H.E.M.A Số Lượng: 1 hộp / 1 đôi Giá Bán Lẻ: 240.000 VND / 1 đôi
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Add Gray - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Tháng

Add Gray là loại lens được nhiều khách hàng yêu thích nhất bởi lẽ màu sắc của dòng Add Gray này đặc biệt. Không chỉ là một màu xám bình thường mà đây là một màu cá tính rất phù hợp với những cô nàng tuổi teen tinh nghịch. Đường vân của dòng Add Gray này đ
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Add Choco - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Tháng

Những cô nàng yêu thích vẻ đẹp tự nhiên đâu rồi. Chắc chắn rằng màu nâu sữa của dòng Add Choco sẽ làm xuyến xao các tín đồ mê lens. Màu nâu sữa kết hợp với hiệu ứng trong suốt càng làm cho đôi mắt trở nên long lanh hơn khi đeo. Hơn nữa, màu sắc tự nhiên s
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Rich Ann Natural Brown - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Ngày

Giống như cái tên gọi Natural đã cho thấy một vẻ gì đó rất tự nhiên được thể hiện lên trong thiết kế này. Nói đến tự nhiên không thể không kể tới đường kính của mẫu này đó là 14.2 mm, độ giãn tròng rất tự nhiên chỉ có 12.0 mm. Thông qua các thông số trên
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Rich Ann Natural Gray - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Ngày

Dòng Rich Ann Natural Gray là dòng sản phẩm 1 ngày an toàn cho mắt, tiện lợi khi sử dụng. Hơn nữa, đối với dòng sản phẩm này bạn chỉ nên đeo 8 tiếng để đảm bảo an toàn cho mắt. Trong thời gian 8 tiếng đó bạn hoạt động nhiều trong môi trường ngoài khói bụi
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Rich Ann Shine Brown - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Ngày

Với thiết kế đường vân lens khá đậm, đôi nét viền đậm màu đen xám làm điểm nhấn cho đôi mắt. Dòng Rich Ann Shine Brown này bạn có thể đeo bình thường hằng ngày mà không cần phải trang điểm. Đó là một lợi thế cho những cô nàng không hay trang điểm.
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Rich Ann Shine Gray - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Ngày

Cùng thuộc dòng Natural Gray nhưng là một màu xám khói tự nhiên cá tính. Khi đeo lên mắt đôi Natural Gray này sẽ là điểm nhấn làm cho đôi mắt của bạn có hồn và đặc biệt hơn. Với thiết kế đường vân lens rõ ràng, độ giãn tròng 14.2mm , G. DIA 12.0 mm. Những
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Ann Silian - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Ngày

Với những ai yêu thích phong cách cổ điển, thanh lịch chắc chắn mẫu lens mắt Sillian này sẽ hút hồn bạn sau lần nhìn thấy đầu tiên. Vẫn là một nàu nâu ấm thanh lịch nhưng mẫu này lại được thiết kế theo phong cách phủ các dấu chấm màu siêu nhỏ dạo nên các
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Ann Choco - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Ngày

Người anh em song sinh với Ann Brown đó là Ann choco. Cũng với thiết kế vân hoa tông màu nâu, nhưng màu nâu ở đây là màu nâu chocolate. Khi đeo lên mắt sẽ làm đôi mắt của bạn sáng rõ và nổi bật hơn đậm phong cách vẻ đẹp của người Á Đông. Với những cô nàng
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Add Brown - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Tháng

Add Brown là dòng lens hiện nay đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích tại Ann365. Màu lens trầm tính cộng thêm với những đường vân lens đặc biệt đã tạo nên một điểm nhấn đặc biệt cho đôi lens Add Brown này. Đôi Add Brown này là đôi chỉ dành riêng cho nhữn
Video chi tiết sản phẩm ANN365 Lens

Ann Brown - Kính Áp Tròng Hàn Quốc Ann365 Lens - Sử Dụng 1 Ngày

Ann Brown - dòng sản phẩm 1 ngày có thiết kế màu nâu tự nhiên với những đường nét hoa văn vân hoa màu nâu rất tinh tế và đặc biệt. Mẫu Ann Brown này sẽ phù hợp với những cô nàng yêu thích phong cách tự nhiên, dịu dàng, trầm lắng. Thật may mắn mẫu thiết

Kết Nối Với ANN365

Dịch Vụ Khách Hàng

Phương Thức Thanh Toán

thanh-toan

Thiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN